Zeven doelstellingen

Toen Srila Prabhupada ISKCON oprichtte in 1966 te New York, formuleerde hij de volgende doelstellingen:

 

  1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
  2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
  3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
  4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
  5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
  6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
  7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.