Vasten is tot middernacht, de tijd van Zijn verschijning.

Krishna is een naam van de originele, unieke Allerhoogste Persoon, de bron van al het bestaan.  God heeft vele namen, in alle religies, die verschillende aspecten van Zijn persoonlijkheid beschrijven. Ze verwijzen naar Zijn grootheid en Zijn rol als schepper, instandhouder van het universum en Heer van alles. De naam Krishna – ‘de al-aantrekkelijke’ – duidt de ongeëvenaarde charme en schoonheid aan van de Allerhoogste Persoon, zoals Hij verschijnt aan Zijn meest dierbare toegewijden. Krishna verschijnt ook in andere vormen van God, Avatars genoemd, om het universum te creëren en te onderhouden, terwijl Hij tegelijkertijd geniet van liefdevolle relaties met Zijn talloze metgezellen in de spirituele wereld. Hij bezoekt deze materiële wereld van tijd tot tijd om Zijn toegewijden te bevrijden van het materiële bestaan ​​en de goddelozen te overwinnen. 

Bhagavad Gita 4.7

Hij verricht bovenmenselijke bezigheden, o.a. – bergen opheffen, bosbranden inslikken en talloze buitengewoon krachtige demonen doden- net zo gemakkelijk als een kind dat speelt met speelgoed.

Jaya Sri Krishna!