Tempel Altaar

Het uiteindelijke doel van vaishnava’s is het ontwikkelen van een persoonlijke, liefdevolle relatie met God. Met dit doel in gedachten wordt de Beeldgedaante van de Heer vereerd, ofwel thuis ofwel in de tempel.

Arati-artikelen

De ceremonie zelf is feest voor het oog. Verschillende artikelen, zoals een hoornschelp, een bel, verse bloemen, boterlampen, een doekje, en waaiers van yakhaar en pauwenveren worden achtereenvolgens geofferd. Elk van deze artikelen heeft natuurlijk een symbolische betekenis.

Aan het begin van de ceremonie wordt op een hoornschelp geblazen, waardoor ongunstige elementen verdreven worden. Het rinkelen van het belletje vertegenwoordigt alle muziek. Bloemen staan symbool voor zuiverheid, en wierook zuivert de atmosfeer. De lamp vertegenwoordigt het alomtegenwoordige licht van de Heer. Om een gast op een traditionele manier te verwelkomen wordt water geofferd waarmee de gast zich kan verfrissen. Het zakdoekje vertegenwoordigt een nieuw stuk stof waar de gast zich mee kan afdrogen. De waaier van pauwenveren brengen koelte, als onderdeel van koninklijke dienst. De waaier van yak-haar wordt gewoonlijk gebruikt om vliegen weg te houden.

Aratis

Arati betekent het verrichten van een traditionele religieuze ceremonie. Volgens de Vedische tradities is dit een  heel gunstige verrichting, zowel voor degene die de ceremonie uitvoert als voor de toeschouwers.

Arati kan zowel in de tempel als thuis verricht worden, en veel hindoefamilies bezoeken regelmatig de tempel te om een arati bij te wonen.