Wat is de filosofie van de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn, ook genoemd de Hare Krishna beweging?

Het is een oorspronkelijke kern van het hindoeïsme, genaamd Vaisnavisme.

De “International Society for Krishna Consciousness” (ISKCON), werd in juli 1966 in het Westen (in New York) geregistreerd, maar gaat meer dan 5000 jaar terug.

Heer Chaitanya Mahaprabhu (1486-1532) maakte de beweging in heel India populair. Het hindoeïsme is de op twee na grootste religie ter wereld met meer dan 900 miljoen aanhangers, de tweede na het christendom en de islam. (Dit volgens verscheidene toonaangevende encyclopedieën, websites en almanakken). De belangrijkste geschriften zijn de Bhagavad-gita (het lied van God) en het Srimad Bhagavatam (De belangrijkste en oorspronkelijke verhandeling van de persoonlijkheid van God Sri Krishna Bhagavan, en de Vaisnava filosofie).

De Hare Krishna gemeenschap geloven in één God.

Net als de zon, die overal voor iedereen opkomt en licht, warmte en leven schenkt, maar onder zoveel verschillende namen bekend staat en genoemd wordt, op dezelfde wijze is er één God voor iedereen!Er is maar één bron van alles.

De basisovertuigingen van de Hare Krishna gemeenschap kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Door een oprecht spiritueel wetenschappelijk pad te cultiveren, kunnen we vrij worden van angst en in dit leven tot een staat van zuiver, oneindig, gelukzalig bewustzijn komen.
  2. We zijn niet ons lichaam maar eeuwige spirituele zielen, integrale eeuwige deeltjes van God (Krishna). Als zodanig zijn alle levende wezens één grote familie en is Krishna uiteindelijk onze gemeenschappelijke vader. We accepten het transmigratieproces van de ziel (reïncarnatie).
  3. Krishna is eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig, almachtig en alaantrekkelijk. Hij is de oorsprong  van alle levende wezens en Hij is de ondersteunende energie van de hele kosmische schepping. Hij is dezelfde God die ook  Allah, Boeddha Jehovah…… wordt genoemd.
  4. De Absolute Waarheid is vervat in de Veda’s, de oudste geschriften ter wereld. De essentie van de Veda’s wordt gevonden in de Bhagavad-gita, een letterlijk verslag van Krishna’s woorden.
  5. Men kan de Vedische kennis leren van een oprechte spiritueel leraar – iemand die deel uit maakt van een lijn van spiritueel leraren die terug gaat tot Heer Krishna zelf (Parampara genoemd in het sanskrit) en die geen zelfzuchtige motieven heeft en wiens geest volledig op Krishna is gericht.
  6. Voordat men eet, biedt men de Heer (Krishna) het voedsel aan dat alle mensen ondersteunt; dan wordt Krishna het offer en zuivert de offerte.
  7. Men voert alle handelingen uit als een offer aan Krishna en doet dit niet voor eigen zinsbevrediging.
  8. Het aanbevolen middel om het volledige stadium van liefde voor God te bereiken in dit tijdperk van Kali, ook genoemd het tijdperk van onenigheid en hypocrisie is het zingen van en mediteren op de heilige namen van de Heer. De eenvoudigste methode in deze tijd is voor de meeste mensen het  chanten van de  Hare Krishna-Maha Mantra:

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

De vedische informeren ons over deze Mahamantra als volgt: dat deze namen één zijn met het genoemde, met andere woorden, dat deze klankvibraties niet verschillend zijn van God. (Abhinatvam nama namino ) oa.: een citaat uit de Padma Purana, het betekend dat God én Zijn Namen volkomen identiek zijn Door oprecht hierop te mediteren dus, komt men in contact met God. Dit kunnen we realiseren, door dit zelf te gaan doen.

Dus van harte welkom hierin! Hare Krishna!