Van 1 November tot 30 November 2020

Hare Krishna! De tempel te Antwerpen moeten we tot onze grote spijt gesloten houden, vanwege de Coranavirus situatie in Antwerpen en de toegewijden doen daarom het dagelijks offeren van hun gheelampje aan Heer Krishna en het zingen van Damodarastakam thuis, of volgen online programma’s om samen te komen.
De Padma Purana beschrijft de maand Kartik als de favoriete maand van Krishna. Devotionele activiteiten die tijdens deze heilige maand worden uitgevoerd, worden beloond met grotere spirituele resultaten dan normaal, dus toegewijden leggen vaak geloften af om hun spirituele oefeningen te vergroten of om hun materiële behoeften voor de hele maand te vereenvoudigen. Het is een manier waarop ze zich Krishna meer kunnen herinneren en hun dienst aan Hem kunnen vergroten. Kartik (Damodara) is de beste, de krachtigste reiniger van de ziel en de meest glorieuze van alle maanden. Heer Krishna is zijn toegewijden in deze maand extra genegen. Elke devotionele activiteit, zelfs de kleinste, zal enorme resultaten opleveren. Kartik of het festival van het aanbieden van lampen aan Heer Krishna, verheerlijkt Heer Krishna’s Lila, of spel en vermaak om door Moeder Yasoda met touwen gebonden te zijn. De Padma Purana beveelt verder het dagelijks aanbieden van een ghee- lamp aan Krishna aan tijdens Kartik, dus ook in onze  Hare Krishna Tempels wereldwijd, offeren toegewijden ‘s ochtends of ‘s avonds ghee-lampen aan Krishna terwijl ze de Damodarastika – gebeden zingen. Deze prachtige verzen die door Srila Prabhupada aan de toegewijden werden onderwezen, verheerlijken het spel van Damodara van Krishna, dat plaatsvond tijdens de Kartik-maand.

Veel festivals die gerelateerd zijn aan het spel en vermaak van Krishna of Zijn toegewijden vinden plaats tijdens deze maand: Rasa-lila, Diwali, Govardhana Puja, Appearance of Radha-kund en het Verdwijnings Dag festival van Srila Prabhupada.

Enkele voordelen van het aanbieden van een lamp in de maand Kartika vermeld in de Vedische geschriften:

“Wanneer iemand een lamp aanbiedt tijdens de maand Kartik, vergaan zijn zonden in vele duizenden en miljoenen geboor- ten in een oogwenk.”

“Hoor alstublieft de heerlijkheid van het aanbieden van een lamp die Heer Kesava behaagt. O koning van brahmana’s, een persoon die op deze manier een lamp aanbiedt, zal niet opnieuw geboren worden in deze wereld.”

“Door een lamp aan te bieden tijdens de maand Kartik verkrijgt men een vroom resultaat dat tien miljoen keer groter is dan het resultaat dat wordt verkregen door te baden in Kuruksetra tijdens een zonsverduistering of door te baden in de rivier Narmada tijdens een maansverduistering.”

“Iemand die tijdens de maand Kartik een lamp aan Heer Kesava aanbiedt, heeft al alle yajna’s uitgevoerd en gebaad in alle heilige rivieren. ”

“De voorouders zeggen: Als iemand in onze familie Heer Kesava behaagt door Hem een lamp aan te bieden tijdens de maand Kartik, dan zullen we, door de genade van de Heer die de Sudarsana-cakra in Zijn Hand houdt, allemaal bevrijding bereiken.”

“Door een lamp aan te bieden tijdens de maand Kartika verbrand je een verzameling zonden zo groot als de berg Meru of de berg Mandara. Daar bestaat geen twijfel over.”

“Een persoon die tijdens de maand Kartik een lamp aanbiedt, bereikt een resultaat dat zelfs met honderd yajna’s of honderd pelgrimstochten niet kan worden bereikt.”

“Een persoon die tijdens Kartik een lamp aan Heer Krishna aanbiedt, bereikt de eeuwige spirituele wereld waar geen lijden is.”

Verder nog fragmenten uit de geschriften (Purana’s) die de glorie van de vrome Kartik-maand beschrijven:

“Als iemand in deze maand zelfs maar een kleine aanbidding van Heer Shri Hari verricht, biedt Hij die toegewijde Zijn eigen verblijfplaats aan.”

“Als iemand een lamp brandt in de tempel van Heer Shri Hari, zelfs voor een korte tijd (in de maand Kartik), dan worden alle zonden die hij heeft verworven, miljoenen kalpa’s (één kalpa is gelijk aan 1000 yuga’s) allemaal vernietigd.”

“Iemand die de hele maand Kartik maar één keer per dag eet, wordt erg beroemd, krachtig en heldhaftig.”
“Iemand die met plezier de Bhagavad Gita leest in de maand Kartik, keert niet terug naar de wereld van geboorte en dood.”

“Van alle geschenken is het cadeau van een lamp tijdens de maand Kartik het beste. Geen cadeau is zijn gelijke.”

“Het vrome resultaat dat wordt verkregen door in alle heilige plaatsen te baden en alle liefdadigheid te geven, is niet gelijk aan een tien miljoenste deel van het resultaat dat wordt verkregen door het volgen van de gelofte van Kartik.”

Laten we in deze maand:

 • Onze gheelampjes met liefde offeren aan Heer Damodara
 • Aan Krishna denken, door:
  • Meer te chanten dan we normaal doen
  • Extra te lezen uit de Bhagavad Gita of Srimad Bhagavatam
  • Elke dag een lezing te horen
  • Op Harinama Sankirtan gaan
  • Door het vieren van de Festivals die in deze maand plaats vinden, zoals Govardhan Puja, Diwali, enz.
  • Door alleen dat proberen te doen wat Heer Krishna behaagt
  • Door iemand een Bhagavad Gita te geven, enz.

Sri Sri Radha Damodara Ki-Jaya,  Srila Prabhupada Ki-Jaya

Hare Krishna!