Heer Nityananda is door menig vaisnava acarya in mooie verzen geprezen om zijn buitengewone genade. Hij verscheen in Bengalen in het dorp Ekacakragram om Heer Caitanya in zijn sankirtan-activiteiten te helpen. Dienst aan Heer Gauranga Mahaprabhu is Zijn hele meditatie. Een goede dienaar neemt het gemoed van zijn meester aan. En Heer Nityananda gaf bij uitstek blijk van de vrijgevigheid van Heer Caitanya, Audarya geheten. Zonder iemands fouten of gebrek aan kwalificaties te beschouwen, biedt Nityananda iedereen de diamant van zuivere liefde voor Krishna aan. Jagai en Madhai waren de verpersoonlijking van zonde, en zelfs zij kregen de genade van Heer Nityananda. Gek van liefdevolle extase ontleend aan de toegewijde dienst aan de Gouden Avatar (Heer Caitanya), redeneerde Heer Nityananda: als ik die 2 zondaars kan bevrijden, dan zal Mijn Heer overtuigend verheerlijkt zijn. Zo denkend, nam hij grote risico’s bij het prediken en begaf Hij zich vaak in gevaarlijke situaties.
Dit is de gemoedsgesteldheid van de geestelijk leraar en Heer Nityananda Balaram is de oorspronkelijke geestelijk leraar. De geestelijk leraar, zuivere en zeer vertrouwelijke dienaar van de Heer, kan het niet aanzien hoe de geconditioneerde zielen lijden bij gebrek aan verbinding met hun bron en de bron van hun geluk, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Krishna. Daarom getroost hij zich zoveel moeite om de hand te reiken aan wie er voor open staat. Nityananda wil altijd oprechtelijke spirituele zoekers aanmoedigen. Bhaktivinoda Thakur schrijft in het lied van de makelaar: als die genadige Heer zelfs maar 1 keer een traan ziet wellen in het oog van iemand die de heilige naam chant, verstrekt hij die chanter meteen alle middelen. Ja, Heer Nityananda is degene die een bona fide geestelijk leraar op het pad stuurt van wie de Heilige Naam in hulpeloosheid heeft gechant.

Het spel en vermaak van Heer Nityananda met Heer Caitanya en Advaita Acarya is mooi beschreven in Sri Caitanya Caritamrta. Hun liefde voor elkaar is diep als de oceaan en moeilijk te bevatten. Maar heel prettig om te lezen. Lord Nityananda’s kenmerk geen fouten te zien (adosha-darshi) is bij uitstek inspirerend om op te mediteren. Het is een formule om steeds in verbinding te zijn met de hladini shakti, Krishna’s vreugdevermogen. Heer Nityananda is Premananda-sukhi, altijd zwemmend in de oceaan van liefde voor God. Rupa Goswami heeft in vers 5 van Nectar van Instructie een toegewijde van het hoogste caliber gekenschetst als iemand die ‘volledig vrij is van de neiging anderen te bekritiseren’.  Dit is typerend voor gevorderd geestelijk leven. Bij de gelegenheid van Heer Nityananda’s zegenrijke verschijningsdag kunnen we hier even bij stilstaan. En een gebed doen voor de vastberadenheid Zijn voorbeeld te volgen. Dan zal er alle hoop zijn dat we gezegend mogen worden met toenemende smaak voor toegewijde dienst, en met name het Chanten van de Heilige naam, waar Heer Nityananda een grote ambassadeur is!