ISKCON

Hindoeïsme

Het hindoeïsme is een overkoepelende term waarmee wordt verwezen naar de inheemse religieuze cultuur van India. De term ‘hindoeïsme’ is niet oorspronkelijk bedacht door de Indiërs zelf, maar is geïntroduceerd door de Perziërs, die met dit woord verwezen naar de cultuur van de mensen die aan de andere kant woonden van de Indus (een rivier in het huidige Pakistan). Het hindoeïsme had oorspronkelijk dus geen religieuze betekenis, en verwijst dus niet naar één specifieke religie, maar naar allerlei religies – met uiteenlopende opvatting – die oorspronkelijk uit India komen.

Het Vaishnavisme over de hele wereld

Het vaishnavisme, de traditie waartoe ISKCON behoort, is een belangrijke tak binnen het hindoeïsme. Vaishnava’s zijn toegewijden van Krishna (of van Zijn expansies). Er wordt geschat dat er wereldwijd ongeveer 560 miljoen vaishnava’s zijn. Van alle groeperingen in India heeft het vaishnavisme de meeste volgelingen. Er zijn ook veel soorten en maten vaishnava’s, met verschillende gradaties van toewijding.

De Indiase Renaissance in de 15de eeuw

De leringen en gebruiken van ISKCON werden onderwezen en gesystematiseerd door Sri Caitanya, een 15de eeuwse heilige en religieus hervormer. Sri Caitanya gaf een krachtige impuls voor een grootschalige devotionele beweging die was begonnen in zijn thuisprovincie Bengalen, maar die uiteindelijk door zijn toedoen door heel India werd verspreid. Als hervormer zette hij zich sterk in tegen sektarisme – met name binnen het kastesysteem. Hij zorgde ervoor dat er honderden boeken met uitleg over de filosofie werden samengesteld. Hij bevorderde het chanten van de heilige namen van God in de vorm van de maha-mantra om mensen te helpen een liefdevolle relatie met God te ontwikkelen. De volgelingen van Sri Caitanya staan ook wel bekend als gaudiya vaishnava´s.

19de eeuwse hervormers

Na Sri Caitanya is zijn werk voortgezet door vele Indiase geleerden, waaronder de theoloog Bhaktivinoda Thakura, die in de 19de eeuw het Krishna-bewustzijn bij het moderne publiek populariseerde. De zoon van Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta Saraswati, was de leraar van Srila Prabhupada en moedigde hem aan om het Krishna-bewustzijn naar de westerse wereld te brengen.

ISKCON

De stichter van ISKCON, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada heeft de gemeenschap in 1966 opgericht. De meeste leden van ISKCON beoefenen hun geloof thuis en leven en werken in de maatschappij, waarbij ze de tempels bezoeken bij speciale gelegenheden zoals festivals of wekelijkse bijeenkomsten. De gemeenschap heeft vrijwel overal ter wereld centra en wijdt zich aan het verspreiden van spirituele cultuur.

Governing Body Commission (GBC)

In 1970 richtte Srila Prabhupada de GBC op om hem te helpen met het managen van ISKCON. De GBC houdt jaarlijks vergaderingen en geeft tot op de dag van vandaag algemeen advies aan de gemeenschap. De besluiten komen tot stand door democratisch te stemmen, in overleg met de plaatselijke bestuurders.Voor meer informatie over onze centra over de hele wereld kunt u kijken op www.iskcon.com