GOVARDHAN-PUJA

Op deze dag hielden de inwoners van Vrindavan (Sri Krishna’s verblijf op aarde) gewoonlijk een oogstfeest ter ere van koning Indra, de halfgod die zorgt voor de regens die nodig zijn voor de oogst. Maar op een dag wilde Heer Krishna Indra een lesje leren. Hij overtuigde de inwoners van Vrindavan om in plaats daarvan de Govardhan-heuvel te eren, wiens vruchtbare grond het gras vormde waarop de koeien en stieren graasden, en om deze koeien die hun melk gaven en de stieren die hun land ploegden te eren!
Indra werd extreem boos en nam wraak met vreselijke onweersbuien en stortregens! De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, tilde de Govardhan-heuvel kalm met de pink van Zijn linkerhand zeven dagen lang op en hield hem omhoog als een gigantische paraplu, die de inwoners van Vrindavan beschutting bood tegen de verschrikkelijke en dodelijke stormen en regens veroorzaakt door Indra. Indra realiseerde zich toen de nutteloosheid van zijn daden en offerde toen nederig en vol spijt gebeden van overgave aan Sri Krishna. Heer Krishna demonstreerde dat Hij Deva Deva is, de Heer van iedereen, inclusief de halfgoden, en dat elk doel waarvoor ze aanbeden zouden kunnen worden, gemakkelijk gediend kon worden door Hem te aanbidden, de Oorzaak van alle oorzaken!

Aniyor Village in Govardhan is de plaats waar de Govardhan heuvel werd aanbeden door de inwoners van Vrindavana, onder leiding van Nanda Maharaja, de koning van koeherders.

Dit dorp kreeg zijn naam tijdens het annakuta-festival toen alle inwoners van Vrindavan onder leiding van Nanda Maharaja de Govardhan heuvel vereerden. Het woord ‘anna’ betekent ‘rijst’ en andere granen, en verwijst in dit specifieke geval naar groentebereidingen op basis van rijst, evenals andere voedingsmiddelen op basis van granen zoals puris, paratas, halava, laddus, jallebis, ksira en ook veel soorten snoep en gebak. Krishna toonde toen Zijn mystieke krachten en nam een ​​gigantische vorm aan van de gepersonifieerde Govardhan-heuvel genaamd Giriraj Maharaj, de ‘Koning van alle bergen’, en nadat hij op de grond was gaan zitten, at Hij de vele duizenden offers die door hen waren voorbereid. Tijdens het eten van dit prachtige annakuta-feest genoot Giriraja Maharaja zoveel van het eten dat Hij steeds met zijn vingers knipte en vrolijk zei: “Aniyor! Aniyor! “Of met andere woorden:” Breng meer! Breng meer! “

GO-PUJA

De inwoners van Vrindavan waren erg blij dat Giriraj Maharaj Zichzelf voor hen had laten verschijnen om hun offerande te aanvaarden, en ze gingen door met koken en bleven steeds meer eten brengen totdat Giriraj Maharaj volledig tevreden was. Nadat Giriraj Maharaj van het toneel was verdwenen, leidde Krishna alle inwoners van Vrindavana en hun koeien op parikrama ( ommekeer) rond Govardhan Hill.

Duizenden jaren later, op dezelfde dag, vestigde Srila Madhavendra Puri een tempel voor de zelfgemanifesteerde Gopala-Gedaante bovenop de Govardhan-heuvel.
Om dit festival te vieren, bouwen toegewijden een replica van Govardhan heuvel, gemaakt van snoep, fruit en weelderig voedsel. Heer Sri Krishna, die Govardhan optilde èn de Govardhan heuvel zelf als Zijn incarnatie worden dan beide vereerd. De koeien en stieren die Hem zo dierbaar zijn, worden ook op deze dag vereerd, dit heet Go-Puja, aanbidding van Go Mata (Moeder koe). Diwali-festival wordt ook gevierd.

Na het festival wordt de heuvel gemaakt van geheiligd voedsel (prasadam) aan iedereen uitgedeeld.
Alle Vaisnava-tempels (met name in India) vieren dit festival
en er wordt een prasadam-feest aangeboden aan de mensen.

TEMPEL UPDATE
Het spijt ons zeer te moeten vermelden dat vanwege de Corona-situatie en de daaropvolgende overheidsvoorschriften in België, de Tempel hier in Antwerpen is gesloten, dus dit jaar geen festival in de Tempel zelf.
Hare Krishna!