Gaurapurnima 28 maart 2021

Gaurapurnima 28 maart 2021

Gaurapurnima 28 maart 2021 De glorieuze Verschijningsdag van Heer Sri Caitanya Mahāprabhu CC Adi ch. 2.1: Ik bied mijn eerbetuigingen aan Sri Caitanya Mahāprabhu, door wiens genade zelfs een onwetend kind kan zwemmen over de oceaan van de...

Gaura Purnima 28 March 2021

Gaura Purnima 28 March 2021

Gaura Purnima 28 March 2021 The glorious Appearance day of Lord Sri Caitanya Mahāprabhu CC Adi ch. 2.1: I offer my obeisances to Sri Caitanya Mahāprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusive truth, which...

Free Bhagavad Gita as it is

Free Bhagavad Gita as it is

The Bhagavad Gita is an ancient text, that describes how to transform one’s work into yoga and provides disciplines that allows one to experience God in all things. It is also the essence of all the Upanisads( Vedic spiritual scriptures)  Get...

Gratis Bhagavad Gita zoals ze is

Gratis Bhagavad Gita zoals ze is

De Bhagavad Gita is een meer dan 5000 jaar oude text die beschrijft hoe iemands werk in yoga kan worden omgezet en die disciplines biedt die iemand in staat stellen God in alle dingen te ervaren. Het is tevens de essentie van al de Upanisads (...