__

Srila Prabhupada heeft veel Vedische geschriften vertaald vanuit het Sanskriet naar het Engels.

Voor bestellingen van Nederlandstalige boeken kunt u terecht bij antw.tempel@outlook.com (in België) of de www.harekrishna.nl. De volgende boeken zijn in het Nederlands verkrijgbaar:

__

Bhagavad-gita zoals ze is

De Bhagavad-gita is de veelgelezen tekst over de wetenschap van God en ze werd door grote denkers van de hele wereld altijd beschouwd als een zeer belangrijk filosofisch en literair werk. Deze vijfduizend jaar oude tekst bevat alles wat ook in andere heilige geschriften te vinden is, maar daarnaast zal de lezer er ook dingen in aantreffen die nergens anders te vinden zijn. Dat is de speciale positie die de Bhagavad-gita inneemt. In de Bhagavad-gita zoals ze is wordt de boodschap van deze tijdloze klassieker weergegeven in al haar volledigheid en zuiverheid.

Gebonden, 1038 bladzijden met 32 kleurenillustraties

ISBN: 90–70742–28–4

Read OnlineDownload PDF
Bhagavad gita zoals ze is
Bhagavad gita zoals ze is
__

Srimad Bhagavatam

Het Srimad Bhagavatam is de meest complete en gezaghebbende uiteenzetting van de vedische kennis en omdat het alles omvat wat de tijdloze Indiase wijsheid te bieden heeft, is het een literaire en filosofische klassieker bij uitstek en wordt daarom ook de “rijpe vrucht aan de boom van de vedische literatuur” genoemd. Het Srimad Bhagavatamvoorziet in de dringende behoefte die er bestaat aan een juiste visie op hoe de mensheid verenigd kan worden tot een mondiale familie met een gemeenschappelijk doel. 12 delen, gebonden. 10.637 pagina’s, 178 kleurenillustraties en foto’s, verkrijgbaar als set. Het eerste deel kan afzonderlijk verkregen worden. ISBN: 90–70742–03–9

Srimad Bhagavatam big
__

Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden

Op zoek naar de waarheid, reist een jonge man naar India, naar een afgelegen eiland tussen de rivieren de Ganges en de Jalangi in het heilige land van Mayapur. In een kleine bamboehut ontmoet hij daar India’s grootste leraar en heilige – een leraar die hem antwoorden kan geven op vragen die hem altijd al hebben beziggehouden. Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden bestaat uit deze dialogen tussen Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Bob Cohen, een vredekorpswerker in India. Pocket, 107 bladzijden met 8 kleurenillustraties ISBN: 90–70742–07–1

Volmaakte vragen volmaakte antwoorden
Volmaakte vragen volmaakte antwoorden
Tijdeloze Eenvoud large
__

Tijdeloze Eenvoud

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda Replies to a Questionnaire From Bhavan’s Journal June 28, 1976

Read Online
Tijdeloze Eenvoud large
The Science of Self Realization 1
__

De Wetenschap der Zelfrealisatie

In de Wetenschap van Zelfrealisatie spreekt Srila Prabhupada met helderheid en kracht. Hij toont aan hoe belangrijk de wetenschap van zelfrealisatie eigenlijk is voor onszelf en voor de wereld van vandaag.

Read Online
The Science of Self Realization 1
__

Vedische Kookkunst

Vedische Kookkunst opent de deur naar de keuken van het oude India, waar vegetarisch koken al duizenden jaren traditie is. Dit boek biedt u verbazingwekkende en heerlijke gerechten, die iedereen ervan zullen overtuigen dat eten zonder vlees niet alleen volkomen bevredigend kan zijn, maar bovendien gevarieerder, vollediger, kleurrijker, gezonder en smakelijker. Gebonden, 302 bladzijden met 33 kleurenillustraties en 133 recepten ISBN: 91–7149–304–2

Vedische Kookkunst
Een hogere smaak large
__

Een hogere smaak

Gebaseerd op het onderricht van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Een handleiding voor het bereiden van verfijnde vegetarische recepten. Een hogere smaak is een praktische handleiding voor mensen die bedreven willen raken in het bereiden van fantastische vegetarische maaltijden. Dit boek maakt u niet alleen vertrouwd met de ethische en spirituele beweegredenen achter een vegetarisch dieet, maar ook met de positieve invloed die zo´n volledig natuurlijke voedingswijze heeft op uw gezondheid en de wereldeconomische situatie. Het belicht daarnaast nog een ander – uniek – aspect van het vegetarisme, namelijk hoe een alledaagse bezigheid als koken een onderdeel kan worden van de hoogste vorm van yoga. Gebonden, 179 bladzijden, 8 kleurenillustratiesISBN. 90–70742–14–4

Een hogere smaak large
__

Intelligentie of chaos

Sinds het ontstaan van de wetenschap in de 16e eeuw, heeft zij de mensheid overwegend gedirigeerd in de richting van het materialisme en als consequentie naar het atheïsme. Dat is geen verwijt noch compliment, maar een constatering van historische ontwikkelingen. Deze historische ontwikkelingen zijn veelal het logische gevolg van een opeenvolging van wetenschappelijke ontdekkingen, en de filosofische implicaties van deze ontdekkingen. Sinds het begin van de 20e eeuw is daar een verandering in gekomen. Relativiteit en kwantum fysica vormden de opmaat naar een revolutie in de natuurkunde, die omgedoopt werd tot de Nieuwe Natuurkunde. Vervolgens werd in de jaren 70 van de vorige eeuw ontdekt dat het universum op alle niveaus, en vanaf de eerste miljardste van een seconde tijdens zijn ontstaan, op een mysterieuze manier ge-finetuned is. Deze fine-tuning behelst het onverklaarbare evenwicht tussen de vier basis krachten van het heelal, de zwaartekracht, het elektromagnetisme, en de sterke en zwakke kernkrachten. Deze ontdekking impliceert dat zelfs de meest basale bouwstenen van materie, zoals atomen en haar sub-atomische onderdelen, slechts kunnen bestaan bij de gratie van een onverklaarbaar, complex en delicaat evenwicht van deze basis krachten. De kans dat deze fine-tuning spontaan of toevallig tot stand had kunnen komen, is niet alleen onwaarschijnlijk, maar volstrekt onmogelijk. De wiskundige analyses op dit punt zijn onontkoombaar en onverbiddelijk. In “Intelligentie of Chaos” legt de auteur uit dat de complexiteit en fine-tuning van het universum slechts verklaard kan worden door de aanwezigheid van een allesomvattende intelligentie. Deze allesomvattende intelligentie kun je elke naam geven, of elk etiket aan toekennen. Bij een allesomvattende intelligentie ligt de term God natuurlijk voor de hand. Effectief impliceert deze conclusie een wetenschappelijke rehabilitatie van God, ondanks de weerstanden die een dergelijke conclusie bij sommigen oproept. Wetenschap dient objectief en onbevooroordeeld te zijn in de speurtocht naar kennis, inzicht en waarheid. Ondanks al het gedoe rondom religies en fundamentalistische randverschijnselen, dienen we onvermijdelijke wetenschappelijke en logische conclusies te omarmen voor wat ze zijn. De conclusie van de auteur, en van een toenemend aantal wetenschappers en filosofen, is dat niet chaos en toeval de drijvende krachten zijn achter ons universum, maar intelligentie en bewustzijn.

Intelligentie of
Intelligentie of