Wat is Bhakti Yoga? Next item follow with us

In India beoefent men al duizenden jaren verschillende vormen van yoga. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie soorten: yoga voor het lichaam, yoga voor de geest, en yoga voor de ziel. Hoewel de bijbehorende oefeningen verschillen is het doel hetzelfde, namelijk om zich te herenigen of te verbinden met de Allerhoogste, Krishna.

Yoga voor de ziel
De spirituele vorm van yoga leert ons hoe we eeuwig leven en eeuwig geluk kunnen bereiken. Spirituele yoga wordt bhakti-yoga genoemd. ‘Bhakti’ betekent ‘toewijding’, en bhakti-yoga is dus de kunst van het onszelf verbinden met het Goddelijke door toewijding. Dit leidt tot prema, zuivere liefde. Deze vorm van yoga is een prachtig avontuur waarin we onze spirituele spieren kunnen strekken en oneindig welbehagen kunnen ondervinden.

Er zijn vele verschillende soorten en niveaus van liefde. Sommige soorten duren een paar dagen, andere gaan een leven lang mee, en weer andere zijn voor altijd. Eeuwigdurende liefde is spirituele liefde, en dit wordt als de zuiverste soort gezien. Deze spirituele liefde, oftewel bhakti, wordt ten volle ervaren in de relatie tussen de individuele ziel en de Allerhoogste Ziel (Krishna).

Bhakti-yoga, de simpele en natuurlijke manier om van Krishna te houden, stelt ons ook in staat om alle andere levende wezens lief te hebben. Dit wordt ook wel vergeleken met water geven aan de wortels van een boom: vanuit de wortels wordt het water over de hele boom verdeeld.

In het boek Bhagavad-gita beschijft Krishna deze aloude kunst van liefdevolle spirituele yoga. Deze kennis werd vervolgens van leraar op leraar doorgegeven tot Srila Prabhupada (de Stichter van ISKCON) haar in de tweede helft van de twintigste eeuw naar het Westen bracht.

Yoga is more than just a physical exercise. The word “yoga” comes from the Sanskrit root Yuj which means to link up with, or combine. Bhakti is derived from the Sanskrit word bhaj, which means – loving service. Bhakti-yoga means to connect to the Supreme by means of loving devotional service.

The Bhagavad Gita, the core spiritual text for ISKCON, describes variety of yoga practices. Among them are karma-yoga (the practice of conscious action), jnana-yoga (philosophical study and contemplation), and hatha-yoga (the practice of yoga-asanas and breathing exercises).

Today, some yoga practitioners consider the physical benefits of yoga to be the end in themselves. But according to the traditional yoga systems, physical exercises are just one step on path of God realization. The Gita ultimately prescribes bhakti-yoga (the path of dedication and love) as the culmination of other yoga practices. Bhakti-yoga focuses on developing our dedication, service and love for the Divinity, Lord Krishna.

The path of bhakti-yoga is developed through a variety of activities. These include mantra meditation, or the chanting of the names of God. The chanting is done either individually on beads (japa) or in community by chanting mantras accompanied by music (kirtan). The study of sacred texts such as the Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam, associating with like-minded spiritual aspirants, eating sanctified vegetarian food, and living in a way that upholds the principles of truthfulness, mercy, austerity, and cleanliness, are all core practices for a life of follower of bhakti.